Vysokorychlostní tratě
Budoucnost českého
železničního průmyslu

O projektu VRT CZ


Projekt VRT CZ je zájmovým partnerstvím pro podporu českého železničního průmyslu. Klade si za cíl představit nabídku a možnosti českého železničního průmyslu pro přípravu a následnou výstavbu vysokorychlostních tratí v České republice a hájit jeho profesní a odborné zájmy na všech úrovních.

Jsme přesvědčeni, že české společnosti a jejich odborníci mohou nabídnout široké spektrum produktů, výrobků, služeb, know-how a poctivé práce na špičkové profesionální úrovni.

Naším cílem je tedy informovat, propagovat, propojovat, odborně jednat a prezentovat nabídky a možnosti českého železničního průmyslu v rámci plánovaných vysokorychlostních tratí na našem území.

Jsme také přesvědčeni o přínosech vysokorychlostních tratí pro naši zemi, její rozvoj a ekonomiku.


Kontaktovat29.8.2023

„Pokud to neuděláme, Česku ujede vlak,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS) o plánu, během kterého Česko vynaloží až dva biliony korun na dostavbu dálniční sítě a budování prvních úseků vysokorychlostní železnice.

_______________________________________

23.8.2022
Předseda vlády České republiky uvedl, že dopravní infrastruktura je jednou z priorit současné vlády.

„Příprava na klíčové infrastrukturní stavby probíhá i na železnici. Jde o výstavbu vysokorychlostních tratí, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost České republiky," 

_______________________________________

6.1.2023

Programové prohlášení Vlády České republiky 

,,Výstavba vysokorychlostních tratí je vládní prioritou. Zákonem ošetříme výstavbu VRT''

,,Důležitou součástí celkové koncepce rozvoje železniční infrastruktury bude vedle hlavních větví VRT také moderní rychlé napojení krajských měst''

,,Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně''

Nejvýznamnější přínosy vysokorychlostních tratí

 • Příležitost pro české firmy
 • Využití technických řešení a technologií dostupných v ČR
 • Dodávka vysokorychlostních souprav či podíl na jejich výrobě
 • Implementace nového dopravního systému
 • Získání nového know-how a jeho využití v další činnosti
 • Uvolnění kapacity části stávajících tratí pro nákladní dopravu
 • Radikální zkrácení cestovních dob
 • Nižší produkce CO2
 • Lepší dostupnost zaměstnání nebo vzdělání
 • Kratší cesty za příbuznými a přáteli
 • Větší atraktivita regionů pro investory
 • Zvýšení životní úrovně obyvatel díky výkonnější ekonomice
 • Moderní vlakové soupravy pro dálkovou dopravu
 • Rozšíření pracovního trhu
 • Větší počet volných tras
 • Zvýšení atraktivity přeprav zboží po železnici
 • Zrychlení dopravy a zvýšení plynulosti
 • Konkurenceschopné jízdní doby vůči automobilové a letecké dopravě

Partneři

Chci se stát také partnerem projektu. Více informací