1.10.2022 Vzniká Stavební správy VRT Správa železnic s.o.

K datu 1.října 2022 vzniká v struktuře Správy železnic s.o. nová organizační jednotka pro zajištění procesu přípravy, realizace a koncepce provozuschopnosti VRT. Síť VRT je komplexní systém s vysokými požadavky na jeho celkovou spolehlivost a funkčnost. To vyžaduje specifický a jednotný přístup ke koncepci, procesu přípravy staveb, k projednání, realizaci a následnému zajištění provozuschopnosti VRT.

Blížící se majetkoprávní příprava, tvorba a aplikace speciální legislativy pro projekt VRT, tvorba zadávacích dokumentací pro zakázky typu Design and Build (nebo podobných) pro stadium realizace či samotná výstavba vyžaduje co nejtěsnější koordinaci takových činností a jejich soustředění do jedné organizační jednotky – nově vzniklé Stavební správy VRT (SSVRT).

Pro úspěch projektu VRT je klíčová jeho veřejná prezentace a důsledné projednání se všemi dotčenými stranami, což vyžaduje odlišný a v prostředí liniových staveb nový přístup k jejich komunikaci.

Úkolem SSVRT bude také budování organizační struktury a nástrojů pro zajištění kvality a rychlosti výstavby a zprovozňování VRT.

Koncepce provozuschopnosti sítě VRT je neoddělitelná od procesu investiční přípravy, stavebně-technického návrhu a ověřeného referenčního systému VRT. Přístup k zajištění koncepce provozuschopnosti VRT (preventivní diagnostiky, pravidelné diagnostiky a údržby nebo oprav) s cílem dodržení požadavků na spolehlivost a pravidelnost budoucího provozu a udržitelnosti ekonomiky projektu spočívá ve vypracování posouzení RAMS – komplexního nastavení a hodnocení spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti, které je v každé investiční fázi rozšiřováno a doplňováno.