10.1.2024 Železniční stavba roku

Železniční stavba roku

Projekt Železniční stavba roku je unikátní akce moderního formátu, která novým způsobem pohlíží na soutěžení, ocenění a vyhlášení nejlepších železničních staveb, jejichž zadavatelem a investorem je Správa železnic. Pod garancí Správní rady Správy železnic a na základě hodnocení Odborné komise Správy železnic si klade za cíl vybrat nejkvalitněji realizované železniční stavby během uplynulé stavební sezóny v několika kategoriích, se zohledněním jejich ekonomického nebo společenského přínosu – Železniční mosty a tunely, Rekonstrukce a opravy výpravních budov, Modernizace železničních stanic a uzlů apod.

 Zdroj: https://www.zeleznicnistavbaroku.cz