14.3.2024 Partnerské setkání VRT CZ_na téma PPP Projekty na železnici

14. března 2024 proběhlo setkání na téma PPP na železnici

PPP neboli Public Private Partnership, spočívá v partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem pro financování, výstavbu a provoz železniční infrastruktury.

Na setkání PPP na železnici přijali pozvání odborníci na toto téma, kterými jsou:

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Který se od roku 2003 pracovně věnuje dopravě narůzných pozicích na Ministerstvu dopravy čiStátního fondu dopravní infrastruktury.

Nyní je náměstek generálního ředitele pro ekonomiku na Správě železnic.

 

Mgr. Josef Hlavička

Je advokát v Havel & Partners. Specializuje se nanemovitostní a stavební právo, PPP projekty, obchodní právo, právo obchodních společností, investice na zelené louce, průmyslové nemovitosti, fúze, akvizice, oblast veřejných zakázek, veřejnépodpory a právo životního prostředí.

 

JUDr.Vazil Hudák

Je česko-slovenský fnanční odborník. Působil jakoministr hospodářství Slovenské republiky, předtímpůsobil jako státní tajemník na ministerstvu financÍ, či jako vice prezident Evropské investiční banky.

Nyní je poradce předsedy vlády Slovenské republiky.

 

Zápis ze setkání a všechny podklady mají Partneři Projektu VRT CZ a zúčastněné osoby