15.6.2023 Konference Respekt lidem

Projekt VRT CZ se zúčastnil Konference Respekt k lidem: Lidé ve stavebnictví by si sami sebe měli vážit, stejně tak jako samotného oboru stavebnictví

Ve čtvrtek 15. června 2023 se v Praze, ve Spojce Karlín, uskutečnila zajímavá konference Respekt lidem, kterou pořádala společnost CCConsulting. Celá událost trvala od 10:00 do 15:00. Téma konference vystihoval samotný název. Kdo na akci hovořil a k čemu prezentující a hosté dospěli?

Konference Respekt k lidem: Lidé ve stavebnictví by si sami sebe měli vážit, stejně tak jako samotného oboru stavebnictvíi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Konference Respekt k lidem/CCConsulting.

Co zaznělo na konferenci Respekt k lidem ve stavebnictví?

Po úvodním proslovu se konference rozdělila na dva bloky, přičemž ten první se věnoval profesní kultuře, etice a cti – blok stavařské srdce. Hovořící tedy řešili diskuzi o etice a kultuře prostředí ve stavebnictví. Jako první se mikrofonu chopila Magdalena Dobišová, ředitelka komunikace společnosti Skanska, která se věnovala tématu Etika náš nekonečný příběh. Tato žena se podělila kromě pozitivních zkušeností s přístupem ve stavebnictví i o negativní zkušenosti, byla zmíněna enviromentální katastrofa v projektu The Hallandsås Tunnel ve Švédsku, kdy tajná dohoda při výrobě asfaltu vedla k vysokým pokutám. Od té doby Skanska změnila svůj přístup. Magdalena Dobišová tento případ rozvedla a vysvětlila také trojúhelník podvodu. Všichni stavaři by podle ní měli ctít své poslání a hodnoty, protože jsou základem. Mířila na to, aby firmy ve stavebnictví stály při sobě. Zohlednila také etický kodex firmy Skanska, který se rozděluje na závazky na pracovišti, trhu a ve společnosti. Ředitelka komunikace společnosti Skanska také představila mobilní aplikaci pro pracovníky na stavbě. Na toto téma reagoval ředitel Skansky Michal Jurka. Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně sekce bydlení, výstavby a veřejného investování z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pokračovala na téma respekt k lidem ve veřejných zakázkách, což by mělo obnášet zaměstnávání, pracovní podmínky a bezpečnost práce, praxe a vzdělávání, spravedlivý obchod, dopad na komunitu, dodavatelské vztahy a ekologicky šetrná řešení. Ve veřejných zakázkách podle této ženy musí jít z kola ven protekcionismus, musí se dbát na transparentnost soutěže, širší volnou soutěž a strategický přístup při výběru zhotovitele. V debatě následně navázal ředitel holdingu Liftrock Václav Větrovský a Adam Gromnica z Ministerstva práce a sociálních věcí. Adam Gromnica pokračoval v tématu veřejných zakázek, kde je podle něj důležité strategicky cílit a nakupovat. Zmínil také, že ve stavebnictví a veřejných zakázkách by k sobě měli mít respekt jak muži, tak ženy. Dále hovořila Karin Bílková, HR Manager z firmy STRABAG, a první blok zakončil Tomáš Hajič, vedoucí odštěpného závodu STRABAG. Po obědě začal druhý blok nesoucí název spolupráce ve stavebnictví – vztahové smlouvy a řešení sporů. O tom debatovali a prezentovali dva experti ve stavebnictví, rozhodci a adjudikátoři pro spory FIDIC z Francie a Německa. Jednalo se o pány Jamese Perryho a Roberta Wertha. Z Nizozemka na podobné téma mluvili experti na veřejné zakázky a stavební smluvní právo Joost Merema, Andrea Chao a Jaap de Konig. Všichni tito přednášející poukázali na to, jak na tato témata reagují v cizích zemích. Více o přednášejících na konferenci naleznete na odkazu https://www.ccconsulting.cz/respekt-k-lidem/.

A co o konferenci prozradil Lukáš Klee, zakladatel platformy www.3C-global.com?

„Konferenci respekt k lidem jsem si užil a zase získal chuť dělat nové věci. Děkuji moc všem speakrům, organizátorům a partnerům. V první části jsme se věnovali etice, kultuře prostředí a profesní cti. Jednotlivé účastníky diskuzního panelu skvěle vedla a podporovala Magdalena Dobišová, která uvedla dobré, ale i špatné zkušenosti v oblasti etiky ze své práce ve stavebnictví. Velkou příležitostí pro nastavení nových politik a zlepšení úrovně veřejných investic by mohl být Národní plán obnovy, jak jsme se shodli s Leonou Gergelovou Šteigrovou, Adamem Gromnicou, Karin Bílkovou a Václavem Větrovským. V druhé části jsme se věnovali smlouvám, které podporují spolupráci, takzvaným „vztahovým smlouvám“ nebo „collaborative contracts“. V Nizozemsku se takto zadávají stovky projektů – bylo velice zajímavé poslouchat kolegy z této země, tedy Andrea Chao, Jaap de Koning a Joost Merema. Mluvili jsme také o předcházení a řešení sporů na staveništi formou takzvané adjudikace (odborníci, kteří pomáhají při výstavbě hledat řešení). Bylo obohacující slyšet Jamese Perryho a Roberta Aloys Wertha, tedy experty z prezidentského seznamu FIDIC řešící spory po celém světě a vnímat zkušenosti a kreativitu jejich řešení umožněnou neformální adjudikací. Co pro mě znamená respekt k lidem ve stavebnictví? To, že si lidí ve svém oboru vážím a to, že mi záleží na oboru, ve kterém pracuji. Ve stavebnictví se hodně věnujeme BOZP, ale řekl bych, že nám někdy uniká „bezpečnost a ochrana duševního zdraví“ lidí, kteří řídí a spravují velké projekty. To má vliv na naše vztahy, měli bychom přemýšlet o smlouvách, které řídí „vztahová rizika“. Měli bychom se snažit zvyšovat bezpečnost prostředí nejenom z hlediska prevence fyzických úrazů, ale také z hlediska etiky a vztahů při realizaci. Takové bezpečnější etické prostředí bude i atraktivnější a je příležitostí pro celý obor a jednotlivé firmy a zadavatele,“ řekl Lukáš Klee a pokračoval: „Z konference si odnáším tři hlavní poznatky:

1)   ve smlouvách je možné a vhodné řídit vztahová rizika, především u komplikovaných projektů, 2)   hledejme cesty, jak zamezit sporům na staveništi formou expertní adjudikace,
3)   etiku vidím jako příležitost pro stavebnictví a konkurenční výhodu pro zadavatele i podnikatele.“

Generálním partnerem akce byla Česká agentura pro standardizaci. Hlavními partnery byly společnosti STRABAG, SKANSKA a LIFTROCK. Dalšími partnery byly firmy COLAS, PROCONOM, Quality Management, Odpovědné veřejné zadávání, Contract Management, CACE či MPŠV.


Článek zpracoval: Karel Geba, DopravaDnesFotografie z archivu pořadatelů akce