29.2.2024 První konference vysokorychlostních tratí

První konference vysokorychlostních tratí se velmi vydařila

Spojení skvělé renovované minulosti, tedy Fantovy budovy, s tím nejmodernějším, co vůbec u nás může železnice nabídnout, tedy vysokorychlostními tratěmi (VRT).

I tak by se dala popsat úspěšná akce, která proběhla 29. února 2024. Jedná se o vůbec první konferenci zaměřenou výhradně na vysokorychlostní tratě v České republice. Hostila řadu expertů na dopravu či technologie, manažery organizací a institucí ze zahraničí i klíčové politiky tuzemské sféry, kteří předali své bohaté zkušenosti a pohledy na problematiku. Přítomnost významných hostů přinesla konferenci unikátní hodnotu.

Její cíl zněl jasně, podpořit diskusi o podobě VRT na všech úrovních, přijmout strategické závěry, zvýšit informovanost o aktuální fázi příprav a urychlit tak proces výstavby vysokorychlostních tratí v ČR. Účastníci mohli nasát zvědavost, jaká nás čeká budoucnost v dopravě.

Akci pořádala Stavební správa vysokorychlostních tratí pod záštitou Asociace krajů ČR a Hospodářské komory ČR. Zvláštní poctou pro konferenci byla účast ministra dopravy Martina Kupky, který jednoznačně vyzdvihl klíčový význam VRT pro budoucnost dopravy v České republice.

Akce v hlavní části měla vládní panel a odborné panely k financování, evropskému rozměru VRT a regionům. Ve své edukativní části se pak detailněji věnovala problematice územního plánování, technických zajímavostí, mezinárodní spolupráce a i páteřní trasy Praha – Brno – Ostrava. Konference byla první akcí v České republice věnované výhradně problematice vysokorychlostních tratí. Reflektovala tak narůstající zájem o modernizaci a efektivitu dopravní infrastruktury v zemi.

Diskuse a prezentace na konferenci poskytly důležité podněty pro další již připravované kroky v oblasti rozvoje vysokorychlostní dopravy v České republice, a to jak z hlediska technologického, tak i legislativního a ekonomického.Materiály z VRT konference


Více o konferenci


Zdroj: www.vrtky.cz

https://vrtky.cz/-/prvni-konference-vysokorychlostnich-trati-se-velmi-vydarila