7.-9.11.2023 Konference sdělovací a zabezpečovací techniky

PROJEKT VRT CZ SE ZÚČASTNIL KONFERENCE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY 2023

Tradiční konference sdělovací a zabezpečovací techniky se opět hlásí o slovo. 7. – 9. listopadu 2023 proběhl již 11. ročník. Konference pokračovala v nastoleném trendu moderního pojetí akce, která Vám, přednášejícím i posluchačům, přináší více informací, zpětných vazeb a uživatelského komfortu.

Spojovacím prvkem celé konference bylo téma „digitalizace‟, které se dostává do popředí zájmu ve všech odvětvích železnice. Ve sdělovací a zabezpečovací technice pojem „digitalizace‟ zahrnuje elektronická stavědla, systémy GSM-R a ETCS, zaměříme se na aktuálně nabité provozní zkušenosti, ale i vývoj v této oblasti (např. nového systému FRMCS. Nelze opomenout ani kybernetickou bezpečnost, technické pasporty infrastruktury, digitální technické mapy železnic a další témata, která rezonují celým železničním sektorem.