Konferenci ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2022

Projekt VRT CZ se zúčastnil konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2022, která se již tradičně konala v Clarion Congress Hotel Olomouc a to v termínu
14. – 16. listopadu 2022.

Konference byla s aktuálními tématy z oblasti železniční dopravní cesty. Příspěvky se týkaly otázek zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty, její správy, modernizace, údržby, diagnostiky a použití nových konstrukcí a technologií pro železniční stavby.

Více informací o konferenci naleznete zde:

https://konferencezdc2022.cz