Projekt VRT CZ na konferenci Železnice 2023

30. 3. 2023 se v O2universum konal již 26. ročník konference Železnice 2023. Dle slov pořadatelů je cílem Konference ŽELEZNICE 2023 výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury, Tato konference sdružuje zejména správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury.

Konference byla rozdělena do tří bloků

Konferenci zahájil generální ředitel společnosti SUDOP Tomáš Slavíček. Následovalo slavnostní vyhlášení Osobnosti roku železniční infrastruktury 2022 Jiřím Svobodou, generálním ředitelem Správy železnic s.o..

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.Prvním přednášejícím byl Zbyněk Hořelica ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který hovořil o financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI. Mojmír Nejezchleb se věnoval vybrané železniční síti TEN-T v ČR, přičemž se zaměřil na připravované modernizační projekty do roku 2030. Luděk Sosna z Ministerstva dopravy představil Dopravní sektorovou strategii. Velkým tématem prvního bloku byly Modely financování železničních infrastrukturálních manažerů, které prezentoval Tomáš Čoček, ze Správy železnic s.o.. Petr Hofhanzl, ze Správy železnic s.o. představil prezentaci ohledně železnice Praha – Letiště Václava Havla – Kladno. Roman Čítek ze SUDOP Praha se ve své prezentaci zabýval Novým stavebním zákonem a jeho dopadem na přípravu dopravních staveb.Druhý blok zahájil poslanec Martin Kolovratník, který se věnoval Novému stavebnímu zákonu.  Pavel Paidar ze Správy železnic s.o. prezentoval na téma Projekty prosté elektrizace. Na stejné téma bude hovořit Oldřich Sládek ze ŽESNAD.CZ. Matěj Mareš ze SUDOP PRAHA a.s. přednášel na téma rozvoj konvenční železniční sítě po roce 2030, posledním přednášejícím druhého bloku byl Petr Moravec s tématem Motivace a bariéry cestování vlakem.V odpolední části byly hlavním tématem Vysokorychlostní tratě.

Tomáš Janeba z Asociace pro rozvoj inflastruktury přednášel o možnostech financování VRT. Řediste Stavební Správy VRT, Správa železnic s.o. Jakub Bazgier přednášel o aktuálním stavu VRT. Další témata byla: výchova techniků pro přípravu a výstavbu VRT, aktuální stav příprav studie VRT V4 na Slovensku, studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení, aktuální stav VRT v Polabí. Následovala prezentace Projektu VRT CZ, který hájí český železniční průmysl. Druhá polovina třetího bloku byla zaměřena na modernizaci. Následovala prezentace na téma modernizace trati Praha-Smíchov – Beroun, realizace stavby rekonstrukce železniční stanice Roudnice v systému BIM, novostavba žst. Praha – Letiště Václava Havla v BIM či realizované stavby na IV. koridoru Sudoměřice – Votice, Soběslav – Doubí, realizované stavby IV. TŽK Modernizace trati Sudoměřice – Votice a její úprava pro rychlost 200 km/hod., změna trakční soustavy na 25 kV 50 Hz AC v úseku Nedakonice – Říkovice. Petr Vítek ze společnosti Kontron Transportation s r.o. přednášel na téma Bezpečný rádiový systém GSM – R/FRMSCS s georedundancí. Předposlední téma konference byla Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna a konferenci zakončila Radka Sobotková z INPROVIA, a.s. s prezentací na téma Kompozitní pražce FFU.konfezence Železnice 2023


Fotografie jsou z archivu pořadatele konference